تاریخ : دوشنبه 7 آذر 1390 | 05:46 ب.ظ | نویسنده : سید محمد شجاعی فر
معرفی سرمربیان حاضر در جام جهانی

Nov۲۹ 11:00 Poland نتایج بازیهای جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / خبرگزاری ورزش ارومیه نتایج بازیهای جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / خبرگزاری ورزش ارومیه Egypt
 
۲۹ Nov 15:00 Iran نتایج بازیهای جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / خبرگزاری ورزش ارومیه نتایج بازیهای جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / خبرگزاری ورزش ارومیه China
 
۲۹ Nov 18:20 Japan نتایج بازیهای جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / خبرگزاری ورزش ارومیه نتایج بازیهای جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / خبرگزاری ورزش ارومیه United States
 

Nov۲۹ 11:00 Cuba نتایج بازیهای جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / خبرگزاری ورزش ارومیه نتایج بازیهای جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / خبرگزاری ورزش ارومیه Russia
 
۲۹ Nov 15:00 Argentina نتایج بازیهای جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / خبرگزاری ورزش ارومیه نتایج بازیهای جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / خبرگزاری ورزش ارومیه Italy
 
۲۹ Nov 18:20 Serbia نتایج بازیهای جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / خبرگزاری ورزش ارومیه نتایج بازیهای جام جهانی والیبال 2011 ژاپن / / خبرگزاری ورزش ارومیه Brazil
 


ساعت بازیها به وقت ژاپن می باشد دیدار ایران و چین فردا  ساعت 9:30 برگزار خواهد شد


جدی

 • کد نمایش افراد آنلاین